Termos a.d. Zrenjanin

Preduze?e za izradu termos posuda, ambalae i opreme od kiselootpornog materijala i aluminijuma ?isto?e 99,5%.

Kamni?ka 1,
23000 Zrenjanjin
Srbija

Telefon/fax :
+381 23 546 920
+381 23 540 236
+381 23 525 010
+381 23 541 824