Termos a.d. Zrenjanin

Preduzeće za izradu termos posuda, ambalaže i opreme od kiselootpornog materijala i aluminijuma ćistoće 99,5%.

Kamnička 1,
23000 Zrenjanjin
Srbija

Telefon/fax :
+381 23 546 920
+381 23 540 236
+381 23 525 010
+381 23 541 824