Inox termos posude za prenos hrane i napitaka

Inox termos posude za prenos hrane i napitaka Termos posude za prenos kuvane hrane su posude sa duplim zidom izra?ene od INOX-a (kiselootpornog prohroma ?.4580).

Izolacija izmedju dva zida termos posude je vazduh koji obezbe?uje da se usuta hrana ili te?nost sporije hladi - zageva. Za vie inforamcija pogledajte dijagram termi?ke mo?i:

Opširnije...
 
Aluminijumski termos

Aluminijumski termos Aluminijumska termos posuda je izra?ena od Al ?isto?e 99,5% debljine 1,5 mm.
Spoljanja posuda je polirana a unutranja koja dolazi u dodir sa hranom eloksirana postupkom elektrolize.
Prilog certifikat o zdravstvenoj ispravnosti.
Termos je montano-demontaan tako da se moe remontovati. Moe se zameniti samo unutranja posuda, spoljanja, izolacija ili dotrajala slomljena armatura.
Kompletna armatura izra?ena je od visokokvalitetnog prohroma.

Opširnije...
 
Jednostruke inox posude za prenos hrane

Jednostruke inox posude za prenos hrane Jednostruke inox posude za prenos hrane su izra?ene od kiselootpornog prohorma ?.4580 sa slede?im tehni?kim karakteristikama:


Opširnije...
 
Termos ru?konoe

Termos ru?konoe Termos ru?konoe su posude izra?ene od INOX-a sa duplim zidom, zapemine 1l ugra?ene u ramu, u varijanti 3x1 litar i 4x1 litar.
Dimenzije porcije: unutranji pre?nik 165, visina 55mm; spoljanji pre?nik 176 a visina 70mm.

Izolacija izme?u dva zida je stiropor i pluta koji obezbe?uju odgovaraju?u termi?ku mo? prikazanu na dijagramu:
Opširnije...
 
Jednostruke ru?konoe

Jednostruke ru?konoe Jednostruke ru?konoe su jednozidne (neizolovane) prohrom posude namenjene za prenos hrane.

Posude su montirane u prohrom ram u varijanti 3x1 litar i 4x1 litar.
Budu?i da smo u mogu?nosti da izradimo i posude od 2 litra mogu?a je svaka kombinacija u ramu 3x1l ili 4x1l sa posudama od 1 litra i 2 litra zapremine
Opširnije...
 
Termos kasete za prenos hrane

Termos kasete za prenos hrane Termos kaseta za prenos peciva, bureka i pe?ene hrane. Izra?uje se od Al 99,5% ili kiselootpornog prohroma.

Standradna dimenzija kasete je 305x385x665 mm u koju mogu da stanu 5 plehova dimenzije 40x340x570 ili 10 tepsija za burek dimenzije 290x255x45mm.

Izolacija kasete je stiropor debljine od 10-20mm, kasete se mogu raditi i po narudbini jednostruke ili sa izolacijom, dimenzije po elji kupca. Armatura za zatvaranje i noenje je izra?ena od prohroma.

Opširnije...
 
Jednostruka kaseta za prenos hrane

Jednostruke kasete za prenos hrane Kasete ( jednostruke, neizolovane) za prenos gotovih pekarskih proizvoda proizvodimo od ner?aju?eg ?elika ili aluminijuma.

Dimenzije kasete radimo po zahtevu kupca.
Na slici se vidi kaseta za prenos 10 tepsija 290x45mm

Opirnije
 
Kuhinjski pribor - kutla?e, tanjiri, tacne, tembala, oljice

Kuhinjski pribor od ner?aju?eg ?elika.

Kuhinjski pribor je proizveden od ner?aju?eg ?elika.Opširnije...
 
Prohrom erpe i lonci sa poklopcem, vangle

Serpe i lonci se proizvode od ner?aju?eg ?elika. Proizvodi su izradjeni od nerdjaju?eg celika ?.4580, kiselootpornog prohorma.Opširnije...
 
Prohromska kolica za transport hrane

Konobarska kolica Kolica se izra?uju od razli?itih dimenzija po zahtevu kupca.
Medicinska:
Otvorena
Zatvorena

Konobarska:
Otvorena
To?kovi: vrtljivi, nevrtljivi, sa ili bez ko?nice, gumeni ili antistatik.


Opširnije...
 
Kotli?i

Termos ad Zrenjanin proizvodi kotli?e razli?itih veli?ina. Kotli?i se izra?uju u razli?itim dimenzijama.


Opširnije...
 
Sudopere

Sudopere su izra?ene od kiselootpornog prohroma. Sudopere su izradjene od kiselootpornog prohorma jednodelne ili dvodelne.
Dimenzije po zahtevu kupaca.
Opširnije...