Inox termos posude za prenos hrane i napitaka

 

Inox termos posude za prenos hrane i napitaka Termos posude za prenos kuvane hrane su posude sa duplim zidom izra?ene od INOX-a (kiselootpornog prohroma ?.4580).

Izolacija izmedju dva zida termos posude je vazduh koji obezbe?uje da se usuta hrana ili te?nost sporije hladi - zageva.  Za više inforamcija pogledajte dijagram termi?ke mo?i:

 

 

Termos posude za prenos hrane i napitaka
Zapremina l 2 3 5 10* 10 12 15 20 22 25 30 35 40
Un. pre?. mm 165 165 210 210 310 310 310 310 310 310 310 310 310
Sp. pre?. mm 178 178 240 240 240
340 340 340 340 340 340 340 340
Visina mm 150 200 245 395 395
245 285
350 375 415 480
545 610
Masa Prohroma  kg 1.95 2.40 4.20 6.60 6.60 6.90 7.50 8.30
8.60 9.20
10.00
10.70 11.60

Prohrom termos je izra?en od INOX-a ( kiselootpornog prohrom lima ?.4580) debljine 0.8 i 1 mm. Spoljašnja i unutrašnja oplata su zatvorene i obra?ene do visokog sjaja što ?ini hermeti?ku celinu.
Metalni poklopac je od posude odvojen mekim PVC poklopcem ili prehrambenom gumom koja kod zatvaranja termosa obezbe?uje zapitvanje.

Inox termos posude za prenos hrane i napitaka Inox termos posude za prenos napitaka sa slavinom Inox termos posude - slavina


[Nazad]