Aluminijumski termos

 

Aluminijumski termos Aluminijumska termos posuda je izrađena od Al čistoće 99,5% debljine 1,5 mm.
Spoljašnja posuda je polirana a unutrašnja koja dolazi u dodir sa hranom eloksirana postupkom elektrolize.
Prilog certifikat o zdravstvenoj ispravnosti.
Termos je montažno-demontažan tako da se može remontovati. Može se zameniti samo unutrašnja posuda, spoljašnja, izolacija ili dotrajala slomljena armatura.
Kompletna armatura izrađena je od visokokvalitetnog prohroma.

 

Aluminijumski termos za prenos hrane Aluminijumski termos

 

Dijagram termičke moći:Termos posude za prenos hrane i napitaka
Zapremina l 2 5 10* 10 12 15 20 22 25 30 35 40
Un. preč. mm 165 210 210 310 310 310 310 310 310 310 310 310
Sp. preč. mm 178 240 240 240
340 340 340 340 340 340 340 340
Visina mm 150 245 395 395
245 285
350 375 415 480
545 610
Masa Al kg / 3.20 5.50 5.60 5.80 6.20
6.80 7.0 7.30 7.90 8.50 9.10