Termos ru?konoše

 

Termos ru?konoše Termos ru?konoše su posude izra?ene od INOX-a sa duplim zidom, zapemine 1l ugra?ene u ramu, u varijanti 3x1 litar i 4x1 litar.
Dimenzije porcije: unutrašnji pre?nik ř 165, visina 55mm; spoljašnji pre?nik ř 176 a visina 70mm.

Izolacija izme?u dva zida je stiropor i pluta koji obezbe?uju odgovaraju?u termi?ku mo? prikazanu na dijagramu:
 

Ru?konoša sa ramom
3 x 1l 4 x 1l 5 x 1l
Pre?nik
ř 178 ř 178 ř 178
Visina mm 290 350 410
Masa kg 2.70 3.50 4.20


Izme?u porcije nalazi se me?u poklopac koji je izra?en od PVC-a, koji obezbe?uje zatvaranje svake porcije. Na gornju porciju preko PVC poklopca postavljen je metalni INOX poklopac preko koga se zatvara porcija mehanizmom za zatvaranje koji se nalazi na nosa?u porcije.

NAPOMENA: Budu?i da smo u mogu?nosti da uradimo i posudu od 2litre, svaka kombinacija u ramu 3/1 ili 4/1 je mogu?a.

Termos inox ru?konoše Termos ru?konoše sa PVC me?upoklopcem Termos ru?konoše

[Nazad]