Jednostruke ru?konoše

 

Jednostruke ru?konoše Jednostruke ru?konoše su jednozidne (neizolovane) prohrom posude namenjene za prenos hrane.

Posude su montirane u prohrom ram u varijanti 3x1 litar i 4x1 litar.
Budu?i da smo u mogu?nosti da izradimo i posude od 2 litra mogu?a je svaka kombinacija u ramu 3x1l ili 4x1l sa posudama od 1 litra i 2 litra zapremine