Prohromska kolica za transport hrane

Konobarska kolica Kolica se izra?uju od razli?itih dimenzija po zahtevu kupca.
Medicinska:
Otvorena
Zatvorena

Konobarska:
Otvorena
To?kovi: vrtljivi, nevrtljivi, sa ili bez ko?nice, gumeni ili antistatik.Kolica za prevoz hrane u bolnicama, medicinskim ustanovama.


[Nazad]