Četvoroetažna kolica


 

- Sa dve, tri, četiri etaže (klizačima za transport plehova, GN posuda).

[Nazad]