Salut aparat - pištolj za merenje kiselosti mleka

 

Salut aparat - pištolj za merenje kiselosti mleka Salut aparat je pomo?ni ure?aj koji se koristi prilikom ispitivanja kiselosti mleka, i kao mlekomer, naj?eš?e se upotrebljava na otkupnim mestima mleka. 

Proizvodimo ih u dve varijante i to:
  1. Prohrom 90x105x320 - 0.50 kg
  2. Cu-Niklovani 90x105x320 - 0.45 kg

 

[Nazad]