Prohrom reaktor i posude za biodizel

Prohrom reaktor i posude za biodizel Prohrom reaktori i posude za biodizel se izra?uju prema dimenzijama kupaca.