Vertikalni prohromski sud za ?uvanje vina ili rakije

Vertikalni prohromski sud za ?uvanje vina ili rakije Vertikalni prohromski sud za ?uvanje vina ili rakije se izra?uje prema dimenzijama kupaca.