Iz proizvodnog programa "Termos"-a vidi se da su nai kupci svi oni koji se bave kuvanjem i prenosom hrane, proizvodnjom i preradom mleka i hleba, od kojih svakako moramo izdvojiti najvernije i najzadovoljnije, a to su:

* IMLEK - Beograd
* Novosadska mlekara - Novi sad
* Suboti?ka mlekara - Subotica
* Nika mlekara - Ni
* aba?ka mlekara - abac
* Mljekara - Kozarska Dubica
* Zrenjaninska mlekara - Zrenjanin
* Predkolska ustanova "Zvezdara" - Beograd
* Predkolska ustanova "Radosno detinjstvo " - Novi Sad
* Predkolska ustanova - Zrenjanin
* Studentski centar Beograd
* Studentski centar Ni
* Zdravstveni centar - Valjevo
* Klini?ki centar Srbije
* Klini?ki centar Ni
* itoba?ka - Kula
* Me?unarodni Crveni krst
* Lido d.o.o. - Zemun
* Fimas Beograd
* Tehnooprema - Beograd
* Tehnobiro - Novi Sad
* USS - Srbija