Mlekomer

Mlekomer je merni uređaj koji se najčešće koristi na otkupnim mestima mleka.
Svaki naš mlekomer je žigosan od strane zavoda za kontrolu mera i dragocenih metala.
Zapremina mlekomera je 15 litara. Izrađuje se od Al 99,5% čistoće i prohroma.

Dimenzije mlekomera su: prečnik 260mm, visina: 570mm, masa Al mlekomera: 3,05 kg, masa prohromskog mlekomera: 4,80 kg.

Na upit

Kategorija: