Prohrom šerpe i lonci sa poklopcem, vangle

Proizvodi su izradjeni od nerdjajuđeg celika Č.4580, kiselootpornog prohorma.

Na upit